Vaksinasjon av hund

Vaksinering er en enkel og effektiv måte å forhindre sykdom på.

Vaksinasjon av hund

Ved en vaksinasjon får hunden en grundig helseundersøkelse først, dette for å sjekke om det er sykdom eller andre problemer som gjør at hunden ikke kan få vaksine. Det er også viktig i seg selv for å avdekke og evt. få behandlet problemer hunden kan ha. Hunder skal ha vaksine en gang i året. Når du har vaksinert din hund hos oss vil du automatisk få en innkalling av oss året etter.

Her er en kort innføring i de 4 sykdommene hunder vaskineres mot.

Valpesyke

Er et virus i familien Paramyxoviridae (i slekt med meslingevirus hos mennesket).

Det er en smittsom sykdom hvor som regel mange blir syke og ofte er det et dødelig utfall. Heldigvis er sykdommen sjelden i Norge, men med at folk reiser mer og mer med kjeledyra sine blir denne sykdommen antakelig mer aktuell i fremtiden.

Smitte ved aerosoler – dråpesmitte.

Inkubasjonstid (tiden fra man blir smittet til man blir syk) er 14-18 dager.

Symptomer er:

  • feber
  • renner fra øyne
  • hoste
  • diare
  • oppkast
  • betennelse i hjernen/hjernehinner (stiv nakke, overfølsomhet, kramper)
  • hyperkeratose (fortykket hud) på tredeputer.

Første vaksine ved 10-12 ukers alder og deretter ved 1 års alder, deretter gjentas vaksinen hvert tredje år. Inngår i kombinasjonsvaksinen.

Parvovirus

Dette er alvorlig mage og tarm infeksjon, hos valper kan den også infisere beinmarg og hjertet. Det er en meget smittsom sykdom, viruset skilles ut i avføringen fra syke hunder. Inkubasjonstiden er ca 5 dager.

Symptomer er:

  • feber
  • oppkast
  • blodig diarè

Første vaksine ved 10-12 ukers alder og deretter ved 1 års alder, deretter gjentas vaksinen hvert tredje år. Inngår i kombinasjonsvaksinen.

Smittsom leverbetennelse

Forårsakes av et virus som er smittsomt og gir en kraftig leverbetennelse. Sykdommen kan være fatal(dødelig). Inkubasjonstiden er 4-7 dager.

Symptomer deles inn i 2 faser:

Første fase: feber, nedstemt, kortvarig bedring før fase 2.

Andre fase: hundens almenntilstand blir markert dårligere, buksmerter, ødem(væskeansamling) i hornhinna (blakket/opaque hornhinne).

Første vaksine ved 10-12 ukers alder og deretter ved 1 års alder, deretter gjentas vaksinen hvert tredje år. Inngår i kombinasjonsvaksinen.

Kennelhoste

Kennelhoste forårsakes av både virus og bakterier som gir en kraftig betennelse i luftrøret. Det er en meget smittsom sykdom som ofte ses i forbindelse med store sammenkomster av hunder, som for eksempel ved kenneler, utstillinger og jaktprøver.

Inkubasjonstiden er ca. 5-10 dager og hunder som ikke er regelmessig vaksinert angripes som regel kraftigere enn vaksinerte.

Symptomer er som regel en kraftig tørrhoste som ofte resulterer i brekninger (oppkast). En del hunder får feber.

Første vaksine ved 10-12 ukers alder og deretter ved 1 års alder, deretter gjentas vaksinen hvert år. Egen vaksine som gis i nesen, denne gir bedre beskyttelse fordi den også gir beskyttelse i slimhinnen i motsetning til den man ga i sprøyte tidligere. I tillegg inneholder den beskyttelse mot Bordetella bakterien som man ofte finner ved kennelhosteinfeksjon.