Flått og flåttsykdommer

I Norge finnes kun representanter for familien Ixodidae. Flått finnes i flere varianter over hele verden.

I Norge finnes bare åtte arter, vanligst er skogflått (Ixodes ricinus), på norsk har den mange forskjellige kallenavn (skaubjønn, skaumann, skogbjørn, tege, hantikk, blodmidd, kinnflått, påte, sugar m.m.). De lever omtrent to år, gjennomgår fire stadier (egg, larve, nymfe, voksen) der inntak av blod fra virveldyr er essensielt for individets videreføring og til slutt formering. Det er i stadiene som larve og nymfe det bites mest. Egg klekkes tidlig vår, danner larve som vil søke vertsdyr og suge blod. Etter måltidet vil de falle ned og starte forvandlingen til nymfe. Utpå høsten er nymfen ferdig, men vil være aktiv gjennom vinteren. Neste vår søker de vertsdyr igjen og faller av etter måltidet og forvandles til voksen flått. Parringen skjer ofte på vertsdyret etter at den voksne hunnen har inntatt nok et måltid, hvorpå den faller ned og legger egg i skogbunnen. Eggene klekkes så utpå våren.

Egg (våren) klekker til nymfe (suger blod) → overvintrer som nymfe og suger blod om våren igjen → voksen (suger blod) → parring på et vertsdyr (sjeldent på menneske) → slipper taket og legger ca 2000 egg om våren som igjen blir til nymfer.

Den vanligste smitten er bakteriegruppen Borrelia, Lyme sykdom (bakterien Borrelia afzelii). De vanligste symptomene er feber, nedsatt allmenntilstand, leddsmerter, ofte er lymfeknuter hovne.

En annen sykdom dom blir mer og mer vanlig på hund er Anaplasmose (Anaplasma phagocytofilum), ofte er symptomene diffuse og vanskelige å tolke, men nedsatt almenntilstand og redusert ytelse er som regel vanlig.

Diagnosen av disse sykdommene blir som regel stilt på grunnlag av symptomer, sykehistorie og blodprøver. Blodprøvene i seg selv sier lite ettersom man måler mengden antistoffer i blodet og mange hunder har dannet antistoffer fordi de har vært i "kontakt" med bakterien uten å bli syke.

Hunden bør behandles så den ikke får flått med et middel mot flått (exspot, frontline, scalibor og prac-tic). NB! Bruk legemidler, reseptbelagt medisin, som kjøpes på apotek med resept eller av dyrlege. Ser man flått på dyret bør den fjernes med en gang, prøv å unngå å klemme på flåtten, men bare på tak nederst ved huden og vri den ut.

Behandling av Borreliose og Anaplasmose er med langvarig antibiotikakur.