Tannhelse hos hund

Tannproblemer er et av de største helseproblemene hos hunder og problemene blir som regel flere og større med alderen.

Tannhelse hos hund

Betennelse i munnen og tenner er smertefullt, og det påvirker også andre organer i kroppen som f.eks. lever, nyrer og hjertet. Å gå med kronisk betennelse og smerte innebærer en kraftig forringelse av livskvalitet.

Ofte kan det være vanskelig å skjønne at hunden kan gå med smerter i munnen, hunder ”klager” ikke over smerten, men kan eventuelt bli roligere enn normalt, trekke seg mer unna og holde seg mer i ro og for seg selv. Det hender også at atferden kan forandre seg i en mer aggressiv retning. De fleste eiere blir som regel overasket over at kjæledyret deres har et tannproblem fordi det ikke har vist noen tydelige tegn til smerter, mange blir derfor også overasket når dyret blir mye ”piggere” etter at problemet er løst og dyret er kvitt smertene.

Tannstein

De vanligste betennelsestilstandene i munnen kommer som regel av tannstein. Tannsteinen legger seg på tennene og irriterer tannkjøttet som igjen blir betent (gingivitt), denne betennelsen gjør at tannkjøttet trekker seg tilbake og blottlegger tannhals og røtter. Betennelsen vil fortsette ned langs røtter og rundt tennene i kjevebeinet (periodontitt). Etter hvert vil tennene løsne. Denne prosessen er smertefull og vil også påvirke andre organer i kroppen ved at bakterier og giftstoffer slipper ut i blodstrømmen kontinuerlig Dessuten vil dyret ha en meget dårlig ånde (halitosis).

Den beste behandling er å forebygge, tannpuss hver dag er uerstattelig og vil forsinke tannsteindannelse, samt gjøre munnhygienen mye bedre. Når tannsteinen allerede er der bør denne fjernes under narkose, da har man også muligheten til å sjekke munnen nøye og evt. ordne opp i andre problemer som plager hunden.

Melketenner

Både hunder og katter har melketenner. De er født uten tenner og fra 3 ukers alder begynner de første melketennene å dukke opp og de siste kommer ved ca. 6 ukers alder. Melketennene felles fra ca 3 – 8 måneders alder. Under tannfellingen er det viktig å følge med på at melketennene faller ut slike at de permanente tennene kan komme ut uten problemer. Det hender dessverre at melketenner ikke felles slik de skal (se bildet over) og må derfor trekkes for å unngå problemer som betennelser og feilstillinger av de permanente tennene.

Man skal ikke ha "samme type tann, på samme sted til samme tid", dvs. at melketannen skal være felt før tilsvarende permanent tann kommer ut.

Knekte tenner (tannfraktur)

Dette er et vanlig problem hos hunder. Hvis hulrommet i tanna (pulpa) er blottlagt vil det forårsake betennelse og smerter. I hulrommet ligger nerver og blodkar som forsyner tanna med næring, dette hulrommet går fra rota i tanna og helt opp til toppen (krona) i tanna. Når dette hulrommet blir blottlagt/åpnet vil det bli betent (pulpitt) og deretter vil vevet i hulrommet dø (nekrose/nekrotisere). Det blottlagte hulrommet vil være en inngangsport for bakterier som vil slå seg ned i rota av tanna og forårsake betennelse og tannverk (rotspissabscess).

Behandlingen er å trekke eller rotfylle tanna, fordelen ved tanntrekk er at behandlingen er permanent om man får med hele roten/røttene, ulempen er at tannen er mistet og ofte må tannen opereres ut. Ved rotfylling kan dyret bevare tannen og behandlingen er mindre traumatisk, ulempen er at det kreves en hyppigere oppfølging med røntgenkontroll av tannen. Man har ingen garanti for at rotfyllingen er vellykket.