Tannhelse hos katt

Tannproblemer hos katt er vanlig men blir dessverre ofte oversett. Katten har ikke så lett for å si ifra at den har tannpine.

Tannhelse hos katt

Det er ofte først når prosessene i munnhulen har kommet svært langt at katten viser klare smertesymptomer som spiseproblemer og endret adferd.

Her er en oversikt over de mest vanlige tannproblemene hos katt og på hvilken måte vi kan kontrollere at katten vår ikke går med tannpine:

  • skade/brudd på tenner
  • tannsteinsdannelse med påfølgende tannkjøttbetennelse (gingivitt) og betennelse rundt tenner (periodontitt)
  • FORL (feline odontoclastic resorptive lesion)

Skade/brudd på tenner

Ukastrerte hannkatter får ofte skader på hjørnetennene når de slåss. Venstre hjørnetann i overkjeven ser ut til å være spesielt utsatt. Ved brudd av tenner og ofte ved brudd av hjørnetenner blir tannroten blottlagt og en får raskt betennelse i tannroten (rotspissabcsess), rundt tannen(periodontitt), samt betennelse i selve kjevebeinet(osteomyelitt). Hele prosessen er svært smertefullt for katten. Behandling er å fjerne skadete hjørnetenner ved å trekke dem ut.

Tannsteinsdannelse/tannkjøttbetennelse/periodontitt

Tannstein dannes ved at bakteriebelegg på tennene mineraliseres av spyttet og lager et hardt belegg på tennene spesielt i overgangen tenner-tannkjøtt. Spyttkjertelen har utførselsgang på utsiden av jekslene i overkjeven slik at tannsteinsdannelsen ofte er størst i dette området.

Tannstein gir betennelse i tannkjøttet(gingivitt), rødt irritert tannkjøtt som lett blør ved berøring. Senere i prosessen kan betennelsen spre seg ned langs røttene på tanna og ødelegge festet av tanna til kjevebeinet (periodonititt), dette er smertefull for katten. Periodontitt kan også gi problemer i andre organer som hjerte, nyrer og lever ved at bakterier kommer inn i blodstrømmen (bakteremi) fra det betente området i munnen.

Vi har individuelle forskjeller i munnflora som gjør at enkelte katter trenger tannrensinghvert halvår mens andre har behov sjeldnere, men vi anbefaler tannrens og sjekk av tenner årlig.

For å forebygge tannproblemer grunnet tannstein er viktig å bedre munnhygienen ved å:

  • regelmessig kontroll av kattens tenner hos veterinær og få katten behandlet når veterinæren anbefaler det
  • daglig tannpuss hjemme
  • regelmessig kontroll av alle kattens tenner hjemme

For å få renset tenne til katten grundig er det nødvendig å ha katten i anestesi. Tannsteinen fjernes ved manuell skraping og ved hjelp av ultrasonisk tannrenser. Det er viktig å få fjernet tannstein både på tannen og under tannkjøttet.

Etterpå blir tennene polert for å forlenge perioden frem til neste tannbehandling.

Det er også anbefalt å ta tannrøntgen av tennene får å kunne avdekke problemer som ikke synes utenfra.

Dersom man har tegn på andre problemer som knekte tenner, periodontitt eller resorpsjoner (FORL) må dette behandles.

FORL (feline odontoclastic resorptive lesions)

FORL er en skade på tennene ved basis av tennene ved overgangen til tannkjøttet. Skaden sees hos 60-70% av kattene. En kan se sykdommen fra 2 års alder men er er mer vanlig fra 5-6 års alder.

Skaden på tennene skyldes aktiverte "tannspisende " celler (odontoclaster) som angriper tennene i nivå med tannkjøttet. Angrip av disse cellene gir skade inn til hulrommet i tanna, der nerver og blodkar ligger, og er derfor ekstremt smertefullt for katten. En kjenner ikke årsaken til at disse cellene plutselig begynner å angripe tennene.

Katter med mistanke om slik skade på tennene bør sjekkes opp ved tannrøntgen. Eventuelt skadete tenner må trekkes ut eller behandles på annen måte.

Tannsykdommer hos katt er et problem vi skal ta på alvor. Ikke minst fordi det så ofte gir svært smertefulle tilstander.

Den viktigste forebyggende jobben vi alle kan gjøre er derfor å kontrollere munnhule og tenner så ofte som mulig slik at vi vet at tannhelsen er god!