Id-merking

Vi anbefaler alle å id-merke hunden eller katten sin. Da er det enkelt å finne tilbake til eieren når dyret har blitt borte.

Ved enkelte anledninger er id-merking påkrevd, som ved reise til utlandet (med pass), ved utstillinger, i avl, forsikringer, attester eller ved hd/aa-røntgenfortografering m.m.

I dag merkes alle dyr med en mikrochip. Vi fortrekker å sette et merke i øret på katter i tillegg, for at det skal være enklere å skjønne for andre at katten er id-merket hvis den blir borte. Mikrochipen er en liten elektronisk brikke som ligger inne i en glassbeholder som er 11mm X 2,1mm stor, denne beholderen blir injisert inn under huden på dyret med en stor nål. Id-nummeret er et unikt (kun ett i hele verden) 15-sifret nummer som kan leses av med en spesiell avleser.

Det er kun veterinærer som har lov til å id-merke dyr.

Vi kan id-merke ditt dyr hos oss.