Adferd vedrørende kastrering og sterilisering av katt

Katter lever et selvstendig liv med turer ute på egenhånd, og har ofte egne revierer som de forsvarer mot inntrengere.

Adferd vedrørende kastrering av katt

Mange steder bor ofte kattene tett på hverandre og ender opp med å forvare samme revir. Denne aktiviteten øker når hunnkattene kommer i løpetid og dette skjer mest på vår og sommertid. Det er bare å se i avisen fra tidlig i juni. Det er veldig mange kattunger som alt da søker nytt hjem.

Dessverre blir det fortsatt født flere kattunger enn det finnes snille hjem til. Mange kattunger blir ikke tatt vare på og er med på å øke villkatt bestanden. Disse kattene har det ikke bra. De har knapp tilgang på mat og ikke noe tilsyn eller behandling med tanke på sykdom. De fungerer som smittereservoar for andre huskatter mht. øre-midd, innvollsorm og ulike virussykdommer som for eksempel katteaids.

Utekatter som ikke er sterilisert/kastrert har stor trang til å oppsøke andre katter. Dette gir økt smitterisiko. De danner seg etter hvert adferdsvaner med faste vandreruter. Jo tidligere katten blir sterilisert/kastrert desto større er sjansen for at katten forholder seg hjemmekjær med mindre risiko for sykdom i voksen alder.

Hannkatter som er kastrert har økt tendens til urinveisforstoppelse pga. bl.a. krystallplugger i urinveiene. Dette problemet blir sterkt redusert dersom en sørger for at katten får fôr som gir urin med lav pH og balansert mineralinnhold. De fleste fôr-merker som fås kjøpt i dyrebutikk eller hos veterinær har spesielt fôr for disse kattene. Det ble tidligere sagt at det var større problem med tilstoppede urinveier dersom katten ble kastrert tidlig dvs. før ett års alder. Undersøkelser har vist at katter som ble kastrert ved 5 mnd. alder ikke hadde høyere frekvens av urinveisproblemer enn katter kastrert ved 1 års alder. Hunnkatter kan unngå å få kattunger ved bruk av p-piller eller ved sterilisering. Bruk av P-piller gir økt risiko for jursvulster hos katt. Jursvulster hos katt er i mer enn 80% av tilfellene ondartet dvs. de gir spredning til indre organer som f.eks. lunger og lever, derfor er p-piller ikke å anbefale.

Ofte får vi spørsmål om ikke hunnkatten har godt av å få ett kull før hun blir sterilisert. Det er ikke påvist noen helsemessige fordeler sådan ved det å la katten få ett kull før sterilisering. En har derimot erfart at enkelte katter med stresset adferd kan falle mer til ro etter å ha fått kattunger, men dette ser vi også ofte etter sterilisering.

For begge kjønn trodde man tidligere at tidlig sterilisering/kastrering ville gi katter med svært lange ben pga. forsinket lukning av vekstlinjene i lårben og overarmsknoklene. Det er påvist en forsinket lukning av vekstlinjene ved tidlig sterilisering/kastrering, men konsekvensene av dette er knapt målbare. Det er derfor av liten eller ingen betydning for katten.

På grunnlag av smitterisiko ved bittsår og parring (katteaids), tidlig påvirkning av adferdsmønster og for å unngå at det blir født flere kattunger enn det finnes hjem til, vil vi på det sterkeste anbefale at utekatter steriliseres/-kastreres i alderen 4-6 mnd. Det er derimot ikke for sent å kastrere/sterilisere selv om katten er eldre enn 6 mnd!