Oppkast

Oppkast er som regel et symptom på en lidelse som bør utredes og behandles.

Årsaken til brekningene kan være mange, og de varierer veldig i alvorlighetsgrad og behandlingsopplegg. Almenntilstand til dyret og hyppigheten på brekningene er viktige ved vurdering av akutte tilfeller, om dyret ditt begynner å kaste opp ofte, flere ganger på få timer, og almenntilstanden blir dårlig bør du snarest oppsøke veterinær for akutt hjelp. Ved mer kroniske tilfeller hvor hyppigheten er lavere, en gang om dagen/annen hver dag e.l., og almenntilstanden er mer stabil bør problemet utredes, men er ikke av en akutt grad.