Rotfylling

Når vevet i hulrommet i tannen dør (pulpanekrose) kan man få verk i rotspissen på tannen. De vanligste årsakene til dette er at tannen knekker (fraktur), eller ved slag mot tannen (misfarget tann).

Rotfylling er en behandling der hulrommet i tannen blir renset med filer for dødt og/eller betent materiale. Ikke alle tenner kan rotfylles. Etter at tannen har blitt renset grundig innvendig og desinfisert, blir hulrommet fylt med et materiale som skal forsegle rotkanalen slik at ikke bakterier og dødt vev skal komme i kontakt med kjevebeinet utenfor tannen. Ofte gjøres rot fyllingen i 2 omganger for å best mulig kunne sikre et vellykket resultat. Ved første besøk vil tannen da bli renset grundig med filer innvendig og deretter blir hulrommet fylt med kalsiumhydroksid, dette kalles en midlertidig rotfylling, etter et par måneder kan vi åpne hulrommet og gjøre en permanent rotfylling.

For å vite om rotfyllingen er vellykket må det tas kontroll røntgen av tannen etter 6 og 12 måneder, det kan aldri stilles noen garanti på at en rotfylling skal bli vellykket.