Ørebetennelse

Med ørebetennelse tenker man som regel på betennelse i ytre øreganger (otitis externa), men dyret kan også ha betennelse videre innover til mellomøret (otitis media) og evt. inn til det indre øret (otitis interna).

Øregangen hos dyr er forholdsvis lang (spesielt hos hunder) og man ser bare en liten del av den.

De vanligste symptomer på ørebetennelse er kløe i ørene og at huden i øret er rødt og irritert. Ofte er det mer ørevoks enn normalt, og øret lukter vondt. Ørebetennelse er smertefullt for dyret og må behandles av en veterinær.

Veterinæren undersøker øret for å vurdere betennelsen og tilstanden til øret (bl.a. trommehinnen). Øresekretet undersøkes i mikroskopet for å se hva som dominerer infeksjonsbildet (sopp, bakterier eller øremidd) , dette er viktig fordi det avgjør hvilken behandling dyret trenger. Har dyret gjentatte ørebetennelser eller kronisk betennelse bør man prøve å finne den bakenforliggende årsaken, det kan være f.eks. allergi (atopi), at øregangen er trang og derfor lettere blir betent, det kan være fremmedlegemer eller til og med svulster i øregangen som kan være grunnen til problemet. Behandlingen kan derfor variere veldig med hva som er årsaken.

For å forebygge betennelse i ørene til dyret ditt bør du rense ørene jevnlig med en god ørerens, det er også viktig å titte og til og med lukte i ørene en gang i blant for å se/lukte etter betennelsestegn.

Vi har også utstyr til å se ned i ørekanalen med et kamera (videootoskopi). Dette gir en meget god undersøkelse av ørekanalen og muligheten til å rense øret grundig om det er nødvendig.