Kastrering og sterilisering av katt

Hann og hunnkatter bør kastreres/steriliseres om de ikke skal brukes i avl.

Ved kastrering av hannkatter vil de sloss mindre og dermed unngå en del skader og evt. smittsomme sykdommer, de vil også som regel bli roligere fordi stresset rundt løpetid/parring og revirmerking vil forsvinne. Hunnkatter vil ikke få løpetid og dermed unngå å bli drektige å få kattunger. En annen positiv effekt hos hunnkatter, hvis de blir sterilisert/kastrert før første løpetid, er en betydelig redusert risiko for jurkreft. Til sammenligning vil p-piller gi en betydelig økt risiko for jurkreft, samt økt risiko for flere sykdommer, derfor fraråder vi bruk av p-piller på det sterkeste.

Hunn og hannkatter kan kastreres fra 4-5 måneders alder. Vi anbefaler da samtidig å id-merke katten med mikrochip fordi vi samtidig, når katten er i narkose, kan sette et merke i øret slik at det er enklere for andre å skjønne at katten er merket.

Etter kastrering/sterilisering er det viktig at katten får et fôr som er tilpasset kastrerte katter, dette er fordi det er en økt risiko for urinproblemer på kastrerte katter, vi har slikt fôr på klinikken og kan komme med veiledning vedrørende i fôring.