Siste farvel – det å miste sin venn

Kjæledyra våre har dessverre kortere levetid enn oss. Dette gjør at vi må møte den tyngste dagen av alle da vi må si farvel til vår gode følgesvenn. Det er vanskelig og vondt.

Å miste en venn

Det vanskeligste valget er ofte å vite når tiden er inne. Formen er ofte varierende med gode og dårlige dager. Ved jevnlig kontroll og samtale med dyrlegen blir avgjørelsen lettere å ta til rett tid. Ofte kan undersøkelse vise at dyrets tilstand kan behandles slik at den fortsatt kan ha en god livskvalitet. En hund har lov til å bli gammel og bevege seg i sitt tempo. Men vi skal sørge for at den ikke har smerter. Dyrlegen kan vurdere den fysiske og psykiske funksjonen til dyret fra et annet ståsted enn eier. Samtidig er det du kjæledyreier som har de daglige observasjonene og som kjenner kjæledyret ditt best. Når du er i tvil er det god hjelp i å rådføre seg med dyrlegen du vanligvis bruker.

Det er ofte spørsmål om vi har mulighet til å komme hjem slik at hunden kan sovne inn hjemme. Dette er mulig men vi vil i utgangspunktet ikke anbefale det. På klinikken er hunden vant til å møte dyrlegen, bli undersøkt og evt. få en sprøyte. Det kan for hunden oppleves mer stressende å få besøk av dyrlegen hjemme.

På klinikken hos oss vil dere få et eget rom dere kan ta avskjed på, vi gir først en innsovningssprøyte og deretter en overdose med anestesimiddel, det er opp til den enkelte hvor lenge man vil være tilstede. De fleste velger å ta farvel mens dyret sover.

En annen ting det kan være fint å ha tenkt igjennom er hva du/dere vil gjøre med dyret etterpå, det er tre alternativer:

  1. separatkremering med eller uten urne (dyret blir kremert separat og asken evt. samlet opp i en urne)
  2. felleskremasjon (kremasjon sammen med andre kjæledyr)
  3. ta dyret med hjem for å begrave det selv.

All kremasjon foregår på Smådyrkrematoriet i Skien.

Diskuter situasjonen med dyrlegen din slik at den tyngste dagen for deg og ditt kjæledyr likevel kan bli en fin avskjed med en god følgesvenn.